Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

UWAGA!!!! Z dniem 1 marca 2018 roku następuje zmiana zasad wykorzystania wsparcia. Przyznane bony rozwojowe muszą zostać wykorzystane przez Przedsiębiorcę w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Skontaktuj się z nami: