Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż nabór rozpocznie się 02.03.2020 r. Nabór będzie prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: co najmniej 50% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50 lat i wiecej i/lub osoby o tzw. niskich kwalifikacjach.
Skontaktuj się z nami: