Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54

konsultant@region.zgora.pl

Uwaga! Z dniem 29 marca 2019 r. z uwagi na przekroczoną alokację w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” nabór Formularzy Zgłoszeniowych został wstrzymany do odwołania.

Kontakt

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.201), :

Korzystając z formularza kontaktowego i przekazując za jego pośrednictwem dane osobowe przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to iod@region.zgora.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu nawiązania kontaktu elektroniczny poprzez formularz kontaktowy. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem kontaktu.
Dane kontaktowe:


INFOLINIA - +48 68 329 78 54

a)    Główne Biuro Projektu i adres do korespondencji:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 327 05 04 , e-mail: konsultant@region.zgora.pl
Biuro czynne w dniach:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7:30 - 16:00
we wtorki i czwartki w godzinach 7.30-18:00

b)    Regionalne Biura Projektu i adresy do korespondencji:

ODDZIAŁ OPZL ŻARY - ŻAGAŃ
ul. Wrocławska 12 (I piętro, pokój nr 19),
68-200 Żary
tel. 697 712 733, email: zary@opzl.pl
Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12.00

ODDZIAŁ OPZL WSCHOWA
ul. Kopernika 7 (pokój nr 8),
67-400 Wschowa
tel. 609 758 770, email: b.holak@opzl.pl
Biuro czynne:
we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 14.00

ODDZIAŁ OPZL ŚWIEBODZIN
ul. Łąki Zamkowe 12 (budynek firmy Parys S.A., pokój nr 5),
66-200 Świebodzin
tel. 533 322 619, email: swiebodzin@opzl.pl
Biuro czynne:
w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 – 15.00
we wtorki i środy w godz. 8.00 – 13.00

ODDZIAŁ OPZL NOWA SÓL
ul. Inżynierska 8 (Interior, pokój nr 28),
67-100 Nowa Sól
tel. 794300104, email: a.sasin@opzl.pl
Biuro czynne:
od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-17.00
w piątek w godz. 9:00 – 11:00


Skontaktuj się z nami: