Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54

konsultant@region.zgora.pl

Uwaga! Z dniem 29 marca 2019 r. z uwagi na przekroczoną alokację w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” nabór Formularzy Zgłoszeniowych został wstrzymany do odwołania.

O nas

LIDER PROJEKTU:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna:
Misją Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu lubuskiego z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych.

Celem strategicznym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest utrzymanie w regionie znaczącej pozycji jako instytucji realizującej programy pomocowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości oraz uzyskanie pozycji regionalnego lidera w zakresie świadczenia usług okołobiznesowych, funkcjonującego w świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów jako profesjonalna jednostka działająca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Rok założenia: 1993
Forma prawna: Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy: 4.983.000,00 zł wpłacony w całości
Akcjonariusze: Samorząd woj. lubuskiego, reprezentowany przez Marszałka województwa, banki, instytucje, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne

Adres:

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
NIP: 9290092741
Regon: 970264541
T: +48 68 327 05 04
E: agencja@region.zgora.pl
W:www.region.zgora.pl


PARTNERZY PROJEKTU:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, to największy w województwie lubuskim  związek pracodawców. Od chwili powstania w 1991 r. misją OPZL jest  ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorstw oraz zabieganie o jak najlepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Organizację tworzą różne firmy niezależnie od branży w której działają, wielkości zatrudnienia czy rodzaju prowadzonej działalności: produkcja, handel, usługi. Działalność Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej koncentruje się na prowadzeniu działalności szkoleniowej, doradczej oraz informacyjnej dla przedsiębiorstw, na promowaniu zrzeszonych firm oraz integrowaniu środowiska przedsiębiorców w regionie. OPZL ma na koncie kilkadziesiąt zrealizowanych z sukcesem projektów kierowanych do przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą. Organizacja jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Adres:
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
NIP: 973-00-52-037
REGON: 970032581
T. +48 68 327 18 81
E: biuro@opzl.pl
W:www.opzl.pl


Tylda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Spółka Tylda od 2002 roku specjalizuje się we wdrożeniach systemów informatycznych, jak również zajmuje się sprzedażą komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

Adres :
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/17
37-210 Przeworsk
NIP: 9730699922
REGON: 971321732
T. +48 68 324 24 72
E: biuro@tylda.pl

Skontaktuj się z nami: