Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż przedłużeniu do 28 listopada 2023 r. uległ termin wykorzystania bonów rozwojowych

Komunikat dot. realizacji usług rozwojowych w sposób stacjonarny.

Uprzejmie informujemy, że Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług realizowanych zdalnie nie wprowadzają zakazu realizowania usług rozwojowych w formie stacjonarnej, a jedynie zawierają wskazówki odnośnie przekształcenia usług stacjonarnych na zdalne.

Z uwagi na powyższe Operator wyraża zgodę na realizację usług rozwojowych w sposób stacjonarny z zastrzeżeniem, iż będą to usługi wyłącznie zamknięte, dedykowane dla pojedynczego przedsiębiorstwa oraz realizowane tylko i wyłącznie w siedzibie tego przedsiębiorstwa z zachowaniem wymogów/przepisów sanitarnych i epidemiologicznych (m.in. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Podmiot, który takie usługi chciałby zorganizować musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii (np. zalecenie, aby wychodzić z domu wyłącznie w niezbędnych celach itp.), a także wynikające z tych obostrzeń potencjalne trudności dla uczestników usług rozwojowych (np. ograniczenie liczby połączeń krajowej komunikacji publicznej może uniemożliwić uczestnikowi dotarcie na miejsce szkolenia).

Dlatego też Podmiot świadczący usługi rozwojowe (organizator usługi) powinien w pierwszej kolejności rozważyć, czy usługa może odbyć się w formie zdalnej lub czy może zostać przeniesiona na późniejszy termin. Jeżeli nie ma takiej możliwości i organizator uzna, że usługa powinna się odbyć w obecnych warunkach (a uczestnicy będą zainteresowani uczestnictwem w takiej usłudze), to Podmiot świadczący usługi rozwojowe musi zapewnić bezpieczne warunki odbywania szkolenia, zgodnie z obowiązującymi normami (np. zapewnić uczestnikom dostęp do środków dezynfekujących i ochronnych, konieczność zachowania odległości 1.5 -2 m między uczestnikami szkolenia itp.).

Skontaktuj się z nami: