Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż przedłużeniu do 28 listopada 2023 r. uległ termin wykorzystania bonów rozwojowych

Zmiana podejścia do usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie

Uprzejmie informujemy, iż komunikat z dnia 25.05.2020 r. zostaje odwołany. W świetle nowych informacji przekazywanych przez Rząd Polski dotyczących kolejnych etapów odmrażania gospodarki Operator dopuszcza usługi rozwojowe realizowane w sposób stacjonarny z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.Podmiot, który takie usługi rozwojowe chciałby zorganizować musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia i zalecenia, które zostały wprowadzone lub będą wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii, a także wynikające z tych ograniczeń potencjalne trudności dla uczestników usług rozwojowych (np. ograniczenie liczby połączeń krajowej komunikacji publicznej może uniemożliwić uczestnikowi dotarcie na miejsce szkolenia i  inne). Ww. okoliczności każdy Podmiot świadczący usługi musi ocenić i rozważyć  we własnym zakresie, każdorazowo stosując się do przepisów i wytycznych obowiązujących w dniu odbycia szkolenia (aktualne zasady i ograniczenia dostępne są m.in. na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

Skontaktuj się z nami: