Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych

Z dniem 18.01.2021 r. zostanie uruchomiony ponownie  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór ten będzie  dedykowany WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej. 

Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania. Aktualnie pracujemy nad  aktualizacją Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. O wprowadzonych zmianach będziemy informować niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą.


Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: