Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Od 9 marca 2021 r. , został ograniczony nabór tylko na studia podyplomowe! Więcej w zakładce: „Aktualności”.

Aktualizacja Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia br. obowiązuje nowy Regulamin BUR. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób i firm korzystających ze szkoleń  i oferujących swoje usługi  w  Bazie Usług Rozwojowych. Ich celem jest dostosowanie zapisów  Regulaminu do nowych funkcjonalności systemu. Wprowadzone zmiany mają głównie  charakter  porządkujący i  upraszczający.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie:
1.    par. 7 ust. 11 – zmiana porządkująca, doprecyzowująca informacje dotyczące prezentacji usług publikowanych przez Dostawców Usług w systemie.
2.    par. 7 ust 16 – zmiana porządkująca, dotycząca zmiany formy zapisu możliwości dokonywania zmian w karatach usług przez Dostawców Usług.
3.    par. 7 ust. 18 – doprecyzowano sytuacje związane ze zmianami statusu usług przez Dostawców po ich zakończeniu.
4.    par. 8 ust. 4 – zmiana porządkująca zapis z funkcjonalnościami systemu w zakresie dokonywania oceny usług przez Dostawców.
5.    par. 2 – w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę otrzymywanych zgłoszeń od użytkowników, po ust. 4 dodano ustęp 5 – precyzujący brak możliwości korzystania przez  Użytkownika z kont innych Użytkowników.
6.    par.10 ust. 4 – podobnie jak w par. 8 doprecyzowano sposób dokonywania oceny usług przez Użytkowników.
7.    par. 11 – w związku z otrzymanymi informacjami od Użytkowników – w porozumieniu z IODO zmieniono brzmienie w ust. 13, 14, 15,22, usunięto 25,27 i 28 i dodano ust. 7.
 
W związku z wprowadzeniem zmian w Regulaminie, doprecyzowano także  zapisy  załącznika  nr 4 , który dotyczy zasad  funkcjonowania Dostawców Usług w BUR.
Wszystkie aktualne dokumenty regulujące funkcjonowanie BUR  znajdują się w serwisie usług rozwojowych pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zapisami.
Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: