Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Od 9 marca 2021 r. , został ograniczony nabór tylko na studia podyplomowe! Więcej w zakładce: „Aktualności”.

Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem otwarcia naboru Formularzy Zgłoszeniowych, tj. od 18 stycznia  2021 r. wpłynęła  bardzo duża ilość Formularzy Zgłoszeniowych poprzez  System Informatyczny PSF.  Operator stwierdza, iż Formularze Zgłoszeniowe zawierają liczne błędy, które wymagają korekty i ponownego złożenia Formularza.

W związku z tym Operator podjął decyzję o niezamykaniu naboru  celem umożliwienia składania skorygowanych dokumentów wraz z zastrzeżeniem, iż terminy  na dokonanie oceny i podpisanie umów, wynikające z § 4 ust. 10 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim- edycja II”,  mogą zostać niedotrzymane.

Z uwagi na stan epidemii  ogłoszony z powodu SARS-CoV-2/COVID-19 Operator  realizuje zadania w ramach projektu w formie zdalnej, co może mieć  również wpływ na ich  terminowość.   Nabór Formularzy Zgłoszeniowych zostanie zamknięty  w momencie osiągnięcia kwoty wynikającej z alokacji rocznej projektu.Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: