Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Ocena usług szkoleniowo- doradczych w BUR

Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt. 3 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych oceny usług rozwojowych dokonują wszystkie osoby związane z realizowaną usługą rozwojową. Oceny usług rozwojowych w BUR są dokonywane przez trzy poniżej zdefiniowane grupy osób:

a) Użytkowników, którzy uczestniczyli w usłudze;
b) Przedstawicieli Przedsiębiorstwa delegującego pracowników na usługę;
c) Przedstawicieli Dostawcy Usług.
Podkreślamy, że każdy uczestnik musi osobiście wypełnić ankietę po usłudze. Zabronione jest wypełnianie ankiet za uczestników przez osoby trzecie.
Jednocześnie przypominamy o konieczności bieżącej aktualizacji adresów e-mailowych oraz numerów telefonów uczestników usług w BUR. Dane kontaktowe powinny należeć do konkretnego pracownika, który uczestniczył w szkoleniu a nie do właściciela firmy/przedsiębiorcy, który delegował swoich pracowników do udziału w usłudze.

Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: