Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (25.06.2021 r.)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.06.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim -edycja II”.
Zakres zmian w Regulaminie:

- aktualizacja podstaw prawnych,
- § 2, w pkt. 30 dodano definicję „Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ)”,
- § 2, w pkt. 38 zmiana definicji „Usługa rozwojowa”,
- § 3: zmiana brzmienia pkt. 1, 4, 5,
- § 8: zmiana brzmienia pkt. 1,
- § 11: zmiana brzmienia całego paragrafu,
- § 14: zmiana brzmienia pkt. 11.

Aktualny regulamin projektu ----- TUTAJ

Skontaktuj się z nami: