Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 02.12.2021 r., Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 zobowiązała ARR S.A. do wstrzymania z dniem 03.12.2021 r. wszelkich działań projektowych.

Zmiana zasad naboru od 28 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku realizacji projektu pojawiły się oszczędności w alokacji rocznej i Operator zmienia zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych z dniem 28 czerwca 2021 r.
Z usług rozwojowych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele). Nabór dotyczy:

- osób w wieku 50 lat i więcej lub
- osób, które tylko i wyłącznie chcą skorzystać z ofert studiów podyplomowych lub
- przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji lub
- przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

W przypadku osób, które tylko i wyłącznie chcą skorzystać z ofert studiów podyplomowych należy w Formularzu Zgłoszeniowym, w polu opisowym „Planowane usługi rozwojowe oraz uzasadnienie potrzeb realizacji planowanych usług rozwojowych” wpisać dokładnie: nazwę kierunku studiów, numer usługi z Karty Usługi, daty realizacji studiów oraz kwotę. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie przedsiębiorca może tylko i wyłącznie zawnioskować o dofinansowanie do studiów podyplomowych pomimo niewykorzystania całej kwoty limitu jaki może przypadać na pracownika / PESEL. W przypadku zawnioskowania o inne szkolenia Formularz Zgłoszeniowy zostanie odrzucony bez rozpatrzenia.

Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania.

Operator - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

Skontaktuj się z nami: