Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (27.09.2021 r.)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.09.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim -edycja II”.

Zakres zmian w Regulaminie:
- § 9 ust. 3: dodano nowy pkt. 9),
- § 9 ust. 3: zmiana brzmienia pkt. 10 b) i d),
- § 9 ust. 3: zmiana nazwy Ministerstwa pkt. 11),
- § 9 ust. 3: zmiana brzmienia pkt. 13),
- § 9 ust. 3: dodano nowy pkt. 14).

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana brzmienia Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 14 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.
Zwracamy uwagę, iż ww. Oświadczenie stanowi załącznik do Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Aktualny regulamin projektu - TUTAJ

Skontaktuj się z nami: