Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż termin realizacji projektu przedłużony został do dnia 30 września 2023 r.

Wznowienie naboru Formularzy Zamówienia Bonów Rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2022 r. został wznowiony nabór Formularzy Zamówienia Bonów Rozwojowych dla Umów wsparcia podpisanych z Przedsiębiorcami przed dniem 02.12.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż ww. Formularze należy składać wraz z wymaganymi załącznikami na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem usługi rozwojowej, przy czym zwracamy się z prośbą, aby Formularze Zamówienia Bonów Rozwojowych były składane z większym niż minimalne wyprzedzeniem.
Prosimy również o takie planowanie terminów usług, aby istniała możliwość korekty i/lub uzupełnienia dokumentacji - w sytuacji stwierdzenia takiej konieczności przez Operatora. W przypadku odrzucenia Formularza, a następnie złożenia go ponownie w terminie uniemożliwiającym jego weryfikację przez Operatora, należy się liczyć z brakiem możliwości skorzystania z usługi z dofinansowaniem.

Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: