Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.04.2022 r. zostanie wznowiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

Nabór ten będzie ograniczony wyłącznie do grup priorytetowych, a mianowicie pracowników w wieku 50 lat i więcej lub przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zatwierdziła nową wersję Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie, który wraz z załącznikami w wersji PDF został opublikowany na stronie www.bony.region.zgora.pl, w zakładce dla Przedsiębiorców.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie:
- § 3 – zmiana brzmienia ust. 4;
- § 5 – zmiana brzmienia ust. 1, pkt. 11), 12), 13), 15), 20) i 21) oraz dodano pkt. 22);
- § 9 – zmiana brzmienia ust. 1, pkt. 6) i 7) oraz ust. 6;
- § 10, ust. 3 – dodano pkt. 3), 4), 5) i 6);
- § 10, ust. 4 pkt. 4) – dodano ppkt. c), d) i e);
- § 10 – zmiana brzmienia ust. 4, pkt. 7);
- § 11 – zmiana tytułu oraz dodano ust. 1 i 7;
- § 11 – zmiana brzmienia ust. 2 i 4;
- § 14 – dodano nowy ust.1;

Zmiany wprowadzone w załącznikach:
Załącznik nr 6 – zmiana treści;
Załącznik nr 8 – zmiana treści;
Załącznik nr 11 – zmiana treści;
Załącznik nr 17 – nowy załącznik.

Aktualny Regulamin naboru dostępny TUTAJ

Zwracamy również uwagę, iż do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki pobrane tylko i wyłącznie z Systemu informatycznego PSF. Dołączenie innych wersji załączników spowoduje odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantem tel. +48 690 970 426 lub +48 68 329 78 54

Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: