Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zmiana zasad naboru od 03 czerwca 2022 r

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.06.2022 r. Operator zmienia zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

Nabór ten będzie ograniczony wyłącznie do następujących grup priorytetowych: pracowników w wieku 50 lat i więcej, pracowników o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.
Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: