Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Nabór Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" - został zamknięty.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami w § 4 ust. 4 Regulaminu nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" został zamknięty.

Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: