Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycja w kwalifikacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza pracodawców  na spotkanie informacyjne na temat wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracodawców i pracowników.
W trakcie spotkania zostaną również przedstawione zasady wsparcia w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.wup@wup.zgora.pl

Spotkanie odbędzie się 16 października br. w godzinach 1000 - 1400 w hotelu RUBEN w Zielonej Górze.

Plan spotkania:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy – inwestycja w kwalifikacje”

16 październik 2017 r. godz. 1000 – 1400

 
1. Otwarcie spotkania
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) w liczbach (Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze)
3. Ogólne zasady  funkcjonowania KFS (Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze)
4. KFS w praktyce  - zasady finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w powiatowym urzędzie pracy (Przedstawiciel  Powiatowego Urzędzie Pracy w Zielonej Górze)
5. Lubuskie bony rozwojowe – wsparcie usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze)
6. Dyskusja i konsultacje
7.  Zakończenie spotkania

Zgłoszenia prosimy kierować na wup@wup.zgora.pl lub i.malolepsza@wup.zgora.pl lub

na nr tel. 68 456 76 88.

Skontaktuj się z nami: