Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Uruchomienie naboru dla działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Uprzejmie  informujemy, iż z dniem 6 września br.  został uruchomiony nabór do  projektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, w ramach działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Nabór dedykowany jest wyłącznie do grup priorytetowych  tj. do  pracowników  o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia, zgodnie z zapisami § 4 pkt 9 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie.  Zawężenie naboru  do wskazanych powyżej grup docelowych  obowiązuje do 31.12.2017 r.  

Skontaktuj się z nami: