Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zmiany w przyjmowaniu Formularzy Zamówienia Bonów Rozwojowych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.11.2018 r. zostaną  wprowadzone zmiany w  przyjmowaniu Formularzy Zamówienia Bonów Rozwojowych w systemie PSF.

Zgodnie z zapisami w par. 5 ust. 1 f) Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia Formularza zamówienia bonów rozwojowych na minimum 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem realizacji usługi rozwojowej.

Z uwagi na powyższe informujemy, iż począwszy od dnia 13.11.2018 r. nie będą podlegały ocenie (bez wyjątków) Formularze zamówienia bonów rozwojowych, złożone w terminie krótszym niż 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem realizacji usługi. W/w Formularze będą odrzucane przed dokonaniem oceny.

Jednocześnie prosimy tak planować terminy usług rozwojowych, aby uwzględnić również terminy dla zatwierdzenia Formularza Zgłoszeniowego, podpisania Umowy wsparcia, wpłaty wkładu własnego oraz nadania ID wsparcia w BUR, który to numer jest konieczny do zapisania się na usługę rozwojową z dofinansowaniem.

 

Skontaktuj się z nami: