Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zapraszamy na mobilne spotkania konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy  przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” na bezpłatne konsultacje. Konsultacje odbędą się 19 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w Sali konferencyjnej 0.35 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Chrobrego 3 w Zielonej Górze w trakcie spotkania informacyjnego „Wsparcie na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników lubuskich przedsiębiorstw”

Podczas konsultacji, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje o szczegółach projektu, o tym kto i na jakich zasadach może skorzystać z dofinansowania, a także skorzystać z indywidulanych konsultacji w zakresie wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz funkcjonowania i poruszania się po Bazie Usług Rozwojowych.

W sprawie zapisów na spotkanie prosimy o  kontakt z Panią Alicją Kisielowską -specjalistą ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze (nr tel. 68 4565 480, e-mail: a.kisielowska@lubuskie.pl).

Skontaktuj się z nami: