Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 marca 2019 r. wprowadza się zmiany  w  par 3 ust 1 Regulaminu  naboru i uczestnictwa w projekcie, który brzmi następująco:

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego (powiat: krośnieński, nowosolski świebodziński, wschowski, zielonogórski, miasto Zielona Góra, żagański, żarski), zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników, zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Wyklucza się ze wsparcia przedsiębiorców korzystających jedynie z usługi „Virtual Office” na terenie subregionu zielonogórskiego.

Skontaktuj się z nami: