Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Zmiany zasad naboru „Lubuskie Bony Rozwojowe”

Uprzejmie informujemy, iż w celu efektywnego wykorzystania budżetu projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim" oraz z uwagi na  konieczność osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników,  z dniem 6 marca 2019 r.

zostaje ograniczony  nabór  Formularzy  Zgłoszeniowych WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku powyżej 50 roku życia oraz dla firm wysokiego wzrostu.  Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania.

Skontaktuj się z nami: