Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Wstrzymanie płatności za usługi rozwojowe

Szanowni  Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w ramach otrzymanej zaliczki w projekcie  „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” z dniem 14.05.2019 r. zostają wstrzymane wszystkie płatności za usługi rozwojowe.

Powyższa sytuacja jest spowodowana tym, iż Instytucja Zarządzająca obecnie zajmuje się oceną wniosku o płatność  za I kwartał 2019 r. i dopiero  po jego zatwierdzeniu przekaże kolejną transzę zaliczki. Z dniem otrzymania środków finansowych  płatności  zostaną  wznowione.  Jednocześnie informujemy, iż brak środków  finansowych nie wpływa na bieżącą weryfikację  Formularzy Rozliczeniowych.  O wznowieniu płatności za wykonane usługi  poinformujemy Państwa w  kolejnych komunikatach.    


Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: