Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 lipca 2019 r. od godz. 10.00 zostanie wznowiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych.

Nabór jest dedykowany WYŁĄCZNIE do  pracowników w wieku 50 lat i więcej i/lub  przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Oznacza to, iż w przypadku  pracowników 50+, już na etapie sporządzania Formularza Zgłoszeniowego należy mieć na uwadze konkretne osoby, które będą oddelegowane na szkolenia i spełnią w/w warunek. Osoby, które wzięły dotychczas udział w projekcie nie będą brane pod uwagę bez względu na zrealizowaną kwotę wsparcia. Powyższe będzie dokładnie sprawdzane przez Operatora na etapie składania Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych. W przypadku przedsiębiorstw wysokiego wzrostu należy dokonać odpowiedniego zaznaczenia w Formularzu zgłoszeniowym oraz podać wymagane dane odnośnie przychodów (w celu późniejszej weryfikacji należy zachować dokumenty źródłowe, na podstawie których wpisano wymagane dane). W przypadku niespełnienia warunków naboru Umowa wsparcia będzie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

Z uwagi na fakt, iż na dzień dzisiejszy alokacja środków wynosi 230 000,00 PLN prosimy o przemyślane wypełnianie Formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku wyczerpania środków nabór zostanie ponownie wstrzymany.

Operator ARR S.A.

Skontaktuj się z nami: