Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.06.2022 r. nastąpiła zmiana zasad naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

Aktualności

Zmiana zasad naboru od 03 czerwca 2022 r

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.06.2022 r. Operator zmienia zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

03.06.2022WIĘCEJ

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.04.2022 r. zostanie wznowiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.

22.04.2022WIĘCEJ

Wznowienie naboru Formularzy Zamówienia Bonów Rozwojowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2022 r. został wznowiony nabór Formularzy Zamówienia Bonów Rozwojowych dla Umów wsparcia podpisanych z Przedsiębiorcami przed dniem 02.12.2021 r.

07.04.2022WIĘCEJ

Planowane przerwy w naborze Formularzy Zgłoszeniowych do Systemu informatycznego PSF 2.0 w roku 2022

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2022 zaplanowano następujące przerwy w naborze do Systemu informatycznego PSF 2.0, tj. 11-19 kwietnia, 1-5 maja oraz 13-19 czerwca.

14.01.2022WIĘCEJ

Lista przedsiębiorców, którzy podpisali Umowy wsparcia w ramach projektu pn. „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” (stan na dzień 03.12.2021 r.)

Lista przedsiębiorców, którzy podpisali Umowy wsparcia w ramach projektu pn. „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” (stan na dzień 03.12.2021 r.)

08.12.2021WIĘCEJ

Wstrzymanie naboru

W związku z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego informujemy, że wstrzymujemy nabór Formularzy zgłoszeniowych i Formularzy zamówienia bonów szkoleniowych oraz wszelkich innych czynności związanych z projektem.

03.12.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (27.09.2021 r.)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.09.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim -edycja II”.

28.09.2021WIĘCEJ

Zmiana zasad naboru od 28 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku realizacji projektu pojawiły się oszczędności w alokacji rocznej i Operator zmienia zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych z dniem 28 czerwca 2021 r.
Z usług rozwojowych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele). Nabór dotyczy:

- osób w wieku 50 lat i więcej lub
- osób, które tylko i wyłącznie chcą skorzystać z ofert studiów podyplomowych lub
- przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji lub
- przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

28.06.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie (25.06.2021 r.)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.06.2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim -edycja II”.
Zakres zmian w Regulaminie:

25.06.2021WIĘCEJ

Ocena usług szkoleniowo- doradczych w BUR

Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt. 3 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych oceny usług rozwojowych dokonują wszystkie osoby związane z realizowaną usługą rozwojową. Oceny usług rozwojowych w BUR są dokonywane przez trzy poniżej zdefiniowane grupy osób:

09.06.2021WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: