Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż termin realizacji projektu przedłużony został do dnia 30 czerwca 2023 r.

Aktualności

Planowane przerwy w naborze Formularzy Zgłoszeniowych do Systemu informatycznego PSF 2.0 w roku 2021

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2021 zaplanowano następujące przerwy w naborze do Systemu informatycznego PSF 2.0, tj. 1-5 kwietnia, 1-4 czerwca oraz 20-31 grudnia. Operator dopuszcza dodatkowo wstrzymanie naboru w innych niż wskazano powyżej terminach, w przypadku złożenia w Systemie informatycznym PSF 2.0 bardzo dużej ilości Formularzy Zgłoszeniowych lub przekroczenia zaplanowanej alokacji na dany rok.

.

15.01.2021WIĘCEJ

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż nabór Formularzy Zgłoszeniowych rozpocznie się w dniu 18.01.2021r. o godz. 9.00. Oznacza to, iż dopiero w tym dniu będzie dostępna aktualna wersja Formularza Zgłoszeniowego. Formularze zgłoszeniowe, które zostały do tej pory utworzone w Systemie informatycznym PSF w wersji roboczej, w dniu 18.01.2021r. będą musiały zostać zaktualizowane zgodnie ze zmianami wskazanymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.
Ponadto na stronie www.bony.region.zgora.pl , w zakładce dla Przedsiębiorców, został umieszczony aktualny Regulamin naboru i uczestnictwa wraz z załącznikami w wersji PDF. Informujemy, iż załączniki w wersji edytowalnej będą dostępne poprzez System informatyczny PSF dopiero w dniu 18.01.2021 r. o godz. 9.00. Zwracamy uwagę, iż do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki pobrane tylko i wyłącznie z Systemu informatycznego PSF. Dołączenie innych wersji załączników spowoduje odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

14.01.2021WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12.01.2021 r., w związku z planowanym naborem Formularzy Zgłoszeniowych od 18.01.2021 r., nastąpiła zmiana treści w § 2, 3 (ust 4), 4 (ust 1), 5, 9 (ust 4), 10, 11 oraz 14 (ust 11) oraz 16 (ust 7) Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i sporządzanie Formularzy według zaktualizowanych zasad.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z konsultantem tel. +48 690 970 426 lub +48 790 770 425.

13.01.2021WIĘCEJ

Uwaga! Zmiana terminu naboru!

Mając na uwadze wprowadzone z dniem 28.12.2020 r. obostrzenia związane z COVID-19 niniejszym informujemy, iż termin naboru Formularzy Zgłoszeniowych zostaje przesunięty na dzień 18.01.2021 r.

28.12.2020WIĘCEJ

Aktualizacja Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia br. obowiązuje nowy Regulamin BUR. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób i firm korzystających ze szkoleń  i oferujących swoje usługi  w  Bazie Usług Rozwojowych. Ich celem jest dostosowanie zapisów  Regulaminu do nowych funkcjonalności systemu. Wprowadzone zmiany mają głównie  charakter  porządkujący i  upraszczający.

18.12.2020WIĘCEJ

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych

Z dniem 18.01.2021 r. zostanie uruchomiony ponownie  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór ten będzie  dedykowany WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej. 

09.12.2020WIĘCEJ

Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 września 2020 r. nastąpiło  uruchomienie nowej odsłony Bazy Usług Rozwojowych. PARP przygotował dla Państwa system w przystępnej oraz przejrzystej formie z nową szatą graficzną, która umożliwi intuicyjne poruszanie się po Bazie. Każdemu profilowi – Użytkownik, Przedsiębiorca, Dostawca usług – przypisany zostanie inny kolor. Aby sprawnie poruszać się po systemie, wystarczy podążać za właściwym kolorem. Wszystkie ważne informacje dla zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji, jak i dostawców usług rozwojowych, znajdą się na ich profilu.

08.09.2020WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu BUR

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 września 2020 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz instrukcjami wypełniania  Kart Usług.

08.09.2020WIĘCEJ

Wznowienie naboru od 18 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.08.2020 r. został uruchomiony ponownie  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych. Z usług rozwojowych będą mogli skorzystać  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).

Nabór będzie dotyczył tylko i wyłącznie możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych.

18.08.2020WIĘCEJ

Wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z uwagi na przekroczoną alokację zaplanowaną na rok 2020 w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II”  od 1 czerwca  2020 r.  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych został zamknięty do odwołania.

29.05.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: