Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż termin realizacji projektu przedłużony został do dnia 30 czerwca 2023 r.

Aktualności

Zmiana podejścia do usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie

Uprzejmie informujemy, iż komunikat z dnia 25.05.2020 r. zostaje odwołany. W świetle nowych informacji przekazywanych przez Rząd Polski dotyczących kolejnych etapów odmrażania gospodarki Operator dopuszcza usługi rozwojowe realizowane w sposób stacjonarny z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

29.05.2020WIĘCEJ

Komunikat dot. realizacji usług rozwojowych w sposób stacjonarny.

Uprzejmie informujemy, że Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług realizowanych zdalnie nie wprowadzają zakazu realizowania usług rozwojowych w formie stacjonarnej, a jedynie zawierają wskazówki odnośnie przekształcenia usług stacjonarnych na zdalne.

25.05.2020WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.04.2020 r. nastąpiła zmiana treści w § 3, 9, 10, 11 oraz 14 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

30.04.2020WIĘCEJ

Wznowienie naboru od 1 maja 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.05.2020 r. zostanie uruchomiony ponownie  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór ten będzie  dedykowany WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej.  Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania.

30.04.2020WIĘCEJ

Uwaga!II od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zostaje wstrzymany nabór Formularzy Zgłoszeniowych w systemie PSF.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach  od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zostaje wstrzymany nabór Formularzy Zgłoszeniowych w systemie PSF.  

24.04.2020WIĘCEJ

Uwaga zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.04.2020 r. nastąpiła zmiana w paragrafie 4 oraz 10 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.


21.04.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w realizacji usług rozwojowych

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obostrzenia wprowadzone z dniem 01 kwietnia br. Operator informuje,  iż na chwilę obecną zawiesza się możliwość udzielenia bonów rozwojowych  na usługi realizowane w trybie stacjonarnym, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

01.04.2020WIĘCEJ

Ważne dla firm szkoleniowych!

Z dniem 30.03.2020 r. nastąpiła zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług! 

01.04.2020WIĘCEJ

Zmiana sposobu składania Oświadczenia Uczestnika

Uprzejmie informujemy, iż   na czas  stanu epidemii, zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej  przedsiębiorcy, którzy będą wysyłali swoich pracowników na usługi rozwojowe  mogą  składać załącznik nr 2 do umowy czyli Oświadczenie Uczestnika projektu tylko w wersji elektronicznej w formie skanu na adres konsultant@region.zgora.pl .

27.03.2020WIĘCEJ

Usługi realizowane zdalnie, w czasie rzeczywistym

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

27.03.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: