Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Aktualności

Wznowienie naboru od 18 sierpnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.08.2020 r. został uruchomiony ponownie  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych. Z usług rozwojowych będą mogli skorzystać  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).

Nabór będzie dotyczył tylko i wyłącznie możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych.

18.08.2020WIĘCEJ

Wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z uwagi na przekroczoną alokację zaplanowaną na rok 2020 w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II”  od 1 czerwca  2020 r.  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych został zamknięty do odwołania.

29.05.2020WIĘCEJ

Zmiana podejścia do usług rozwojowych realizowanych stacjonarnie

Uprzejmie informujemy, iż komunikat z dnia 25.05.2020 r. zostaje odwołany. W świetle nowych informacji przekazywanych przez Rząd Polski dotyczących kolejnych etapów odmrażania gospodarki Operator dopuszcza usługi rozwojowe realizowane w sposób stacjonarny z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

29.05.2020WIĘCEJ

Komunikat dot. realizacji usług rozwojowych w sposób stacjonarny.

Uprzejmie informujemy, że Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług realizowanych zdalnie nie wprowadzają zakazu realizowania usług rozwojowych w formie stacjonarnej, a jedynie zawierają wskazówki odnośnie przekształcenia usług stacjonarnych na zdalne.

25.05.2020WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.04.2020 r. nastąpiła zmiana treści w § 3, 9, 10, 11 oraz 14 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

30.04.2020WIĘCEJ

Wznowienie naboru od 1 maja 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  01.05.2020 r. zostanie uruchomiony ponownie  nabór  Formularzy Zgłoszeniowych. Nabór ten będzie  dedykowany WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej.  Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania.

30.04.2020WIĘCEJ

Uwaga!II od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zostaje wstrzymany nabór Formularzy Zgłoszeniowych w systemie PSF.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach  od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r. zostaje wstrzymany nabór Formularzy Zgłoszeniowych w systemie PSF.  

24.04.2020WIĘCEJ

Uwaga zmiana Regulaminu naboru i uczestnictwa

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.04.2020 r. nastąpiła zmiana w paragrafie 4 oraz 10 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.


21.04.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w realizacji usług rozwojowych

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obostrzenia wprowadzone z dniem 01 kwietnia br. Operator informuje,  iż na chwilę obecną zawiesza się możliwość udzielenia bonów rozwojowych  na usługi realizowane w trybie stacjonarnym, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

01.04.2020WIĘCEJ

Ważne dla firm szkoleniowych!

Z dniem 30.03.2020 r. nastąpiła zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług! 

01.04.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: