Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przekroczoną alokację środków nabór Formularzy Zgłoszeniowych został zamknięty.

Aktualności

Ważne dla firm szkoleniowych!

Z dniem 30.03.2020 r. nastąpiła zmiana Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług! 

01.04.2020WIĘCEJ

Zmiana sposobu składania Oświadczenia Uczestnika

Uprzejmie informujemy, iż   na czas  stanu epidemii, zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej  przedsiębiorcy, którzy będą wysyłali swoich pracowników na usługi rozwojowe  mogą  składać załącznik nr 2 do umowy czyli Oświadczenie Uczestnika projektu tylko w wersji elektronicznej w formie skanu na adres konsultant@region.zgora.pl .

27.03.2020WIĘCEJ

Usługi realizowane zdalnie, w czasie rzeczywistym

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

27.03.2020WIĘCEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do odwołania wstrzymuje zaplanowane spotkania informacyjne i szkolenia dla przedsiębiorców

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubuskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  wstrzymuje wszystkie zaplanowane spotkania informacyjne i szkolenia dla przedsiębiorców.

18.03.2020WIĘCEJ

Apel o ograniczenie wizyt w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i w trosce o zdrowie Naszych klientów oraz pracowników prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w siedzibach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, mailowo lub telefonicznie.

13.03.2020WIĘCEJ

Planowane przerwy w naborze w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt IV Obowiązki Operatora w Opisie wdrażania PSF planujemy przerwy w przyjmowaniu Formularzy Zgłoszeniowych w dniach:

11.03.2020WIĘCEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Sieć PIFE odwołują - do 18.03.2020 r. – wszystkie spotkania i szkolenia

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubuskiego , Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wstrzymują wszystkie spotkania informacyjne i szkolenia zaplanowane do dnia  18 marca 2020 r. włącznie.  Informacja o nowych terminach spotkań i szkoleń zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

06.03.2020WIĘCEJ

Zapraszamy na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców.

 Podczas spotkania zostanie omówione:

  • dofinansowanie na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu – Lubuskie 2020 (bony rozwojowe) oraz w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój;
  • wsparcie lubuskich przedsiębiorców na rozwój  działalności gospodarczej, w tym m.in. unijne pożyczki dla MŚP;
  • dofinansowanie na opracowanie strategii eksportowej firmy oraz udział w targach i misjach gospodarczych;
  • innowacyjne usługi tj. STEP i Innovation Coach oraz nowe innowacyjne usługi Agencji Rozwoju Regionalnego, skierowane do lubuskich przedsiębiorców.

03.03.2020WIĘCEJ

Szkolenia dla firm szkoleniowych z rozliczania usług rozwojowych – Zielona Góra, 5.03.2020 r., Gorzów Wielkopolski, 12.03.2020 r.


Pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zapraszają na szkolenia dot. poprawności rozliczeń usług rozwojowych w Podmiotowym Systemie Finansowania przez firmy szkoleniowe. Szkolenia odbędą się w czwartek 5 marca w Zielonej Górze i 12 marca w Gorzowie Wielkopolskim.

25.02.2020WIĘCEJ

Kolejne dotacje na szkolenia dla pracowników.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację II edycji  Projektu: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim" dla powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra. Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 - Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

14.01.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: