Adres:

Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż termin realizacji projektu przedłużony został do dnia 30 czerwca 2023 r.

Aktualności

Podsumowano I edycję projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”

W dniu 25 listopada 2019 r. w Grape Town Hotel w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji oraz Lubuskie Bony Rozwojowe potencjałem rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników”.

25.11.2019WIĘCEJ

ARR S.A. będzie realizowała projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” przez kolejne 3 lata!

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przez kolejne trzy lata pełnić będzie funkcję operatora podmiotowego systemu finansowania Usług Rozwojowych w subregionie zielonogórskim. 12 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

21.11.2019WIĘCEJ

"Lubuskie Bony Rozwojowe oraz Zintegrowany System Kwalifikacji potencjałem rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników"

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na konferencję pt.:„Lubuskie Bony Rozwojowe oraz Zintegrowany System Kwalifikacji potencjałem rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników” 25 listopada 2019r. w godz. 9.30 – 13.00 w Hotel Grape Town w Zielonej Górze.

12.11.2019WIĘCEJ

Zmiana Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych

Od 3 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

04.10.2019WIĘCEJ

Zamkniecie naboru z uwagi na przekroczenie alokacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z uwagi na przekroczoną alokację w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”   nabór  Formularzy Zgłoszeniowych został zamknięty.

06.09.2019WIĘCEJ

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 września  2019 r. od godz. 10.00 zostanie wznowiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych.

28.08.2019WIĘCEJ

2019-07-22 Zamknięcie naboru z uwagi na przekroczenie alokacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  z uwagi na przekroczoną alokację w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”   nabór  Formularzy Zgłoszeniowych został zamknięty.

22.07.2019WIĘCEJ

Zmiana godzin pracy Głównego Biura Projektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku ulegają  zmianie godziny pracy Głównego  Biura Projektu  „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”  przy ul. Sulechowskiej 1.

01.07.2019WIĘCEJ

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 lipca 2019 r. od godz. 10.00 zostanie wznowiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych.

26.06.2019WIĘCEJ

Realizacja płatności za usługi rozwojowe

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zrealizowane wszystkie zaległe płatności, które były wstrzymane z uwagi na brak środków finansowych w ramach projektu  „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”. Kolejne płatności będą realizowane na bieżąco wg dat zatwierdzenia do wypłaty poszczególnych Formularzy rozliczeniowych.


19.06.2019WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: