Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Aktualności

Zmiana sposobu składania Oświadczenia Uczestnika

Uprzejmie informujemy, iż   na czas  stanu epidemii, zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej  przedsiębiorcy, którzy będą wysyłali swoich pracowników na usługi rozwojowe  mogą  składać załącznik nr 2 do umowy czyli Oświadczenie Uczestnika projektu tylko w wersji elektronicznej w formie skanu na adres konsultant@region.zgora.pl .

27.03.2020WIĘCEJ

Usługi realizowane zdalnie, w czasie rzeczywistym

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

27.03.2020WIĘCEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. do odwołania wstrzymuje zaplanowane spotkania informacyjne i szkolenia dla przedsiębiorców

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubuskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  wstrzymuje wszystkie zaplanowane spotkania informacyjne i szkolenia dla przedsiębiorców.

18.03.2020WIĘCEJ

Apel o ograniczenie wizyt w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i w trosce o zdrowie Naszych klientów oraz pracowników prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w siedzibach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, mailowo lub telefonicznie.

13.03.2020WIĘCEJ

Planowane przerwy w naborze w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt IV Obowiązki Operatora w Opisie wdrażania PSF planujemy przerwy w przyjmowaniu Formularzy Zgłoszeniowych w dniach:

11.03.2020WIĘCEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Sieć PIFE odwołują - do 18.03.2020 r. – wszystkie spotkania i szkolenia

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubuskiego , Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wstrzymują wszystkie spotkania informacyjne i szkolenia zaplanowane do dnia  18 marca 2020 r. włącznie.  Informacja o nowych terminach spotkań i szkoleń zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

06.03.2020WIĘCEJ

Zapraszamy na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców.

 Podczas spotkania zostanie omówione:

  • dofinansowanie na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu – Lubuskie 2020 (bony rozwojowe) oraz w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój;
  • wsparcie lubuskich przedsiębiorców na rozwój  działalności gospodarczej, w tym m.in. unijne pożyczki dla MŚP;
  • dofinansowanie na opracowanie strategii eksportowej firmy oraz udział w targach i misjach gospodarczych;
  • innowacyjne usługi tj. STEP i Innovation Coach oraz nowe innowacyjne usługi Agencji Rozwoju Regionalnego, skierowane do lubuskich przedsiębiorców.

03.03.2020WIĘCEJ

Szkolenia dla firm szkoleniowych z rozliczania usług rozwojowych – Zielona Góra, 5.03.2020 r., Gorzów Wielkopolski, 12.03.2020 r.


Pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zapraszają na szkolenia dot. poprawności rozliczeń usług rozwojowych w Podmiotowym Systemie Finansowania przez firmy szkoleniowe. Szkolenia odbędą się w czwartek 5 marca w Zielonej Górze i 12 marca w Gorzowie Wielkopolskim.

25.02.2020WIĘCEJ

Kolejne dotacje na szkolenia dla pracowników.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację II edycji  Projektu: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim" dla powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra. Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 - Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

14.01.2020WIĘCEJ

Uwaga !!!

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 24.12.2019 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest czynna do godz. 12.00

24.12.2019WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: