Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Kontakt

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.201), :

Korzystając z formularza kontaktowego i przekazując za jego pośrednictwem dane osobowe przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to iod@region.zgora.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu nawiązania kontaktu elektroniczny poprzez formularz kontaktowy. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem kontaktu.
Dane kontaktowe:

INFOLINIA:                

 • +48 68 329 78 54
 • +48 690 970 426

  Biuro Projektu i adres do korespondencji:

  AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
  ul. Bohaterów Westerplatte 32, 65-001 Zielona Góra
  tel. 68 327 05 04 , e-mail: konsultant@region.zgora.pl
  Biuro czynne w dniach:
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 - 16:00Skontaktuj się z nami: