Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

O nas

LIDER PROJEKTU:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna:
Misją Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu lubuskiego z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych.

Celem strategicznym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest utrzymanie w regionie znaczącej pozycji jako instytucji realizującej programy pomocowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości oraz uzyskanie pozycji regionalnego lidera w zakresie świadczenia usług okołobiznesowych, funkcjonującego w świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów jako profesjonalna jednostka działająca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Rok założenia: 1993
Forma prawna: Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy: 4.983.000,00 zł wpłacony w całości
Akcjonariusze: Samorząd woj. lubuskiego, reprezentowany przez Marszałka województwa, banki, instytucje, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne

Adres:

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
NIP: 9290092741
Regon: 970264541
T: +48 68 327 05 04
E: agencja@region.zgora.pl
W:www.region.zgora.pl


PARTNER PROJEKTU:


Tylda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Spółka Tylda od 2002 roku specjalizuje się we wdrożeniach systemów informatycznych, jak również zajmuje się sprzedażą komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

Adres :
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/17
37-210 Przeworsk
NIP: 9730699922
REGON: 971321732

Skontaktuj się z nami: