Adres:

Bohaterów Westerplatte 32

65-001 Zielona Góra

Kontakt:

+48 68 329 78 54, +48 690 970 426

konsultant@region.zgora.pl

Informujemy, iż z dniem 30.11.2023 r. zakończyła się realizacja projektu.

Konferencja „Lubuskie Bony Rozwojowe - szansą rozwoju Twoich pracowników”

6 września br. odbyła się konferencja pn. „Lubuskie  Bony Rozwojowe  - szansą rozwoju Twoich pracowników. Konferencję otworzyły Pani Hanna Nowicka – Prezes Zarządu ARR S.A. oraz Pani Małgorzata Jażdżewska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn.: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim zaprezentowała Pani Joanna Szalpuk – Kierownik Projektu. Uczestnicy konferencji uzyskali od Pani Katarzyny Dudek - Konsultanta ARR S.A.- informacje, w jaki sposób można aplikować o bony rozwojowe i tym samym uzyskać wsparcie finansowe. Sposób rejestrowania w Bazie Usług Rozwojowych, bez której niemożliwe jest aplikowanie o wsparcie, omówił krok po kroku Pan Szymon Kurek – Główny Specjalista Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na zakończenie spotkania Pan Adam Jeske – Trener biznesu - zaprezentował jak zdiagnozować potrzeby szkoleniowe w firmie i jak efektywnie rozwijać kompetencje pracowników. Podczas konferencji swoją ofertę przedstawiły instytucje z województwa lubuskiego, świadczące usługi rozwojowe, posiadające akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy uczestnik spotkania  mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji i dowiedzieć się, w jaki sposób  może ubiegać się o dofinansowanie.

                                                          

Załączniki:

Skontaktuj się z nami: